Cây khoác áo cà sa và hoang thú nghe lời răn của Phật

Các gò ma ni đôi rải khắp Tây Tạng. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG
Các gò ma ni đôi rải khắp Tây Tạng. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG
Các gò ma ni đôi rải khắp Tây Tạng. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM