Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cây khoác áo cà sa và hoang thú nghe lời răn của Phật

Các gò ma ni đôi rải khắp Tây Tạng. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG
Các gò ma ni đôi rải khắp Tây Tạng. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG