Cát tặc” đang rút ruột sông Hồng

Các tàu hút cát trái phép thường xuyên hoạt động trên sông Hồng đoạn giáp ranh các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Ảnh cắt từ Clip
Các tàu hút cát trái phép thường xuyên hoạt động trên sông Hồng đoạn giáp ranh các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Ảnh cắt từ Clip
Các tàu hút cát trái phép thường xuyên hoạt động trên sông Hồng đoạn giáp ranh các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Ảnh cắt từ Clip