Casino, những ngày tàn...

Những casino bỏ hoang bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh: H.V.M
Những casino bỏ hoang bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh: H.V.M