Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các thiên thần bé mỉm cười sau hiểm họa biến thành... rác thải y tế!