Bủng beo với cây caosu: Không còn “365 ngày đếm tiền“

Lớp học mầm non dành cho con em công nhân caosu được duy trì tại các nông trường Lệ Ninh, Việt Trung. Ảnh: Hưng Thơ
Lớp học mầm non dành cho con em công nhân caosu được duy trì tại các nông trường Lệ Ninh, Việt Trung. Ảnh: Hưng Thơ
Lớp học mầm non dành cho con em công nhân caosu được duy trì tại các nông trường Lệ Ninh, Việt Trung. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top