Bữa cơm “sạch” ở nhà thầy Hai Nghĩa

Vườn nhà ông có khá nhiều chuối, mỗi lần chuối chín ông đều cất công mang biếu bà con hàng xóm.
Vườn nhà ông có khá nhiều chuối, mỗi lần chuối chín ông đều cất công mang biếu bà con hàng xóm.
Vườn nhà ông có khá nhiều chuối, mỗi lần chuối chín ông đều cất công mang biếu bà con hàng xóm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top