Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bữa cơm “sạch” ở nhà thầy Hai Nghĩa

Vườn nhà ông có khá nhiều chuối, mỗi lần chuối chín ông đều cất công mang biếu bà con hàng xóm.
Vườn nhà ông có khá nhiều chuối, mỗi lần chuối chín ông đều cất công mang biếu bà con hàng xóm.