Bỏ xứ vì khát

Gia đình chị Thảo quanh năm phải lấy nước sông về dùng. Ảnh: TRẦN TUẤN
Gia đình chị Thảo quanh năm phải lấy nước sông về dùng. Ảnh: TRẦN TUẤN
Gia đình chị Thảo quanh năm phải lấy nước sông về dùng. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top