Bỏ quên di tích quốc gia giữa lòng thủ đô

Người dân lội nước ngập vào thắp hương trong khu di tích.
Người dân lội nước ngập vào thắp hương trong khu di tích.
Người dân lội nước ngập vào thắp hương trong khu di tích.
Lên top