Bỏ buôn lậu, làm nông dân và thành... tỉ phú

Tỉ phú nông dân Trần Văn Bàng. Ảnh: H.V.M
Tỉ phú nông dân Trần Văn Bàng. Ảnh: H.V.M