Bình yên cho chim trời dần trở lại trên những cánh đồng Hà Tĩnh

Những cánh cò bình yên tìm mồi trên đồng ruộng Hà Tĩnh. Ảnh Trần Tuấn chụp sáng 14.8.
Những cánh cò bình yên tìm mồi trên đồng ruộng Hà Tĩnh. Ảnh Trần Tuấn chụp sáng 14.8.
Những cánh cò bình yên tìm mồi trên đồng ruộng Hà Tĩnh. Ảnh Trần Tuấn chụp sáng 14.8.
Lên top