Bình Phước: Bất thường quanh vụ phá rừng

Vỏ gốc cây vẫn còn tươi nguyên, thể hiện lâm tặc mới chặt hạ cây gần đây.
Vỏ gốc cây vẫn còn tươi nguyên, thể hiện lâm tặc mới chặt hạ cây gần đây.
Vỏ gốc cây vẫn còn tươi nguyên, thể hiện lâm tặc mới chặt hạ cây gần đây.
Lên top