“Biển lửa” xóa sổ cồn Nhất Trí

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có nhà bị cháy.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có nhà bị cháy.