BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Biên cương một buổi

Tay kéo biên phòng. Ảnh: Đình Tiến.
Tay kéo biên phòng. Ảnh: Đình Tiến.
Tay kéo biên phòng. Ảnh: Đình Tiến.