Bị Trung Quốc bắt và không tiếp cận được nguồn vốn đóng tàu, ngư dân miền Trung trăm bề khốn khó

Những ngư dân trên tàu cá anh Võ Hải kéo lưới bắt cá cơm mồm
Những ngư dân trên tàu cá anh Võ Hải kéo lưới bắt cá cơm mồm
Những ngư dân trên tàu cá anh Võ Hải kéo lưới bắt cá cơm mồm
Lên top