Bị “hô biến” thành con nợ vì... nhà hộ nghèo

Ông Hồ Văn Liên (bìa phải ảnh) và ông Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng) viết đơn trình báo với cơ quan chức năng việc nộp tiền cho cán bộ Dũng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hồ Văn Liên (bìa phải ảnh) và ông Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng) viết đơn trình báo với cơ quan chức năng việc nộp tiền cho cán bộ Dũng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hồ Văn Liên (bìa phải ảnh) và ông Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng) viết đơn trình báo với cơ quan chức năng việc nộp tiền cho cán bộ Dũng. Ảnh: Hưng Thơ.