Bị đánh thành người thực vật, hơn 3 năm "kêu trời không thấu"