Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bẫy đa cấp giữa lòng thủ đô

Sau khi lực lượng quản lý thị trường thu giữ các sản phẩm của Cty Vinaca, nhiều đại lý đã đóng cửa. Ảnh: H.L
Sau khi lực lượng quản lý thị trường thu giữ các sản phẩm của Cty Vinaca, nhiều đại lý đã đóng cửa. Ảnh: H.L