Bất thường ở “thủ phủ” hàng xách tay Nguyễn Sơn

Một cửa hàng bán đồ xách tay nằm ở vị trí đắc địa tại phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) nhưng không được trưng biển. Ảnh: PV
Một cửa hàng bán đồ xách tay nằm ở vị trí đắc địa tại phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) nhưng không được trưng biển. Ảnh: PV
Một cửa hàng bán đồ xách tay nằm ở vị trí đắc địa tại phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) nhưng không được trưng biển. Ảnh: PV