"Bắt chồng" ở Buôn Đôn

Ngôi nhà sàn đặc trưng kiến trúc Lào hơn 100 năm tuổi ở buôn Trí. Ảnh: H.V.M
Ngôi nhà sàn đặc trưng kiến trúc Lào hơn 100 năm tuổi ở buôn Trí. Ảnh: H.V.M
Ngôi nhà sàn đặc trưng kiến trúc Lào hơn 100 năm tuổi ở buôn Trí. Ảnh: H.V.M
Lên top