Bảo tàng “cấp xóm” của vị cha xứ

Một góc bảo tàng cấp xóm chứa đựng văn hóa đồng bào Churu. Ảnh: K.Q
Một góc bảo tàng cấp xóm chứa đựng văn hóa đồng bào Churu. Ảnh: K.Q
Một góc bảo tàng cấp xóm chứa đựng văn hóa đồng bào Churu. Ảnh: K.Q