Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo tàng “cấp xóm” của vị cha xứ

Một góc bảo tàng cấp xóm chứa đựng văn hóa đồng bào Churu. Ảnh: K.Q
Một góc bảo tàng cấp xóm chứa đựng văn hóa đồng bào Churu. Ảnh: K.Q