Bão nổi giữa rừng cao su

Sau khi cướp mủ, nhóm người này phá hoại bằng cách ... đổ tràn mủ ra đường (ảnh phải). Ảnh: C.H
Sau khi cướp mủ, nhóm người này phá hoại bằng cách ... đổ tràn mủ ra đường (ảnh phải). Ảnh: C.H