Bão Linda 20 năm ám ảnh và lời cảnh báo của thiên nhiên

Thiệt hại sau bão Linda tại Cà Mau. Ảnh Tư liệu Báo Ảnh Đất Mũi.
Thiệt hại sau bão Linda tại Cà Mau. Ảnh Tư liệu Báo Ảnh Đất Mũi.