Bán mua mờ ám đất nghĩa trang

Người chết muốn được chôn cất tại nghĩa trang Xuân Đỉnh, phải nộp 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 30 triệu. Ảnh: TN
Người chết muốn được chôn cất tại nghĩa trang Xuân Đỉnh, phải nộp 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 30 triệu. Ảnh: TN
Người chết muốn được chôn cất tại nghĩa trang Xuân Đỉnh, phải nộp 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 30 triệu. Ảnh: TN