Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Bà đỡ” tiến sĩ

 PGS.TS Nguyễn Văn Đệ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH Đồng Tháp.
PGS.TS Nguyễn Văn Đệ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH Đồng Tháp.