Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Áp đặt dự án, làm khổ dân

Trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV
Trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV