Áp đặt dự án, làm khổ dân

Trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV
Trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV
Trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV
Lên top