Ánh sáng của tuyết

Zehra Khan (Mỹ) một gương mặt ấn tượng tại VSC lần này. Ảnh: VIỆT VĂN
Zehra Khan (Mỹ) một gương mặt ấn tượng tại VSC lần này. Ảnh: VIỆT VĂN
Zehra Khan (Mỹ) một gương mặt ấn tượng tại VSC lần này. Ảnh: VIỆT VĂN