Ánh mắt cầu cứu của “biểu tượng Đà Nẵng”

Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng của Cty Cổ phần Biển Tiên Sa - nơi có 25 cá thể Vooc đang sinh sống.
Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng của Cty Cổ phần Biển Tiên Sa - nơi có 25 cá thể Vooc đang sinh sống.
Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng của Cty Cổ phần Biển Tiên Sa - nơi có 25 cá thể Vooc đang sinh sống.
Lên top