Anh Chủ tịch phải lòng rừng

Cảnh phá rừng và tang vật được lực lượng chức năng thu giữ ở trụ sở xã Quảng Tâm và Kiểm lâm Tuy Đức.
Cảnh phá rừng và tang vật được lực lượng chức năng thu giữ ở trụ sở xã Quảng Tâm và Kiểm lâm Tuy Đức.
Cảnh phá rừng và tang vật được lực lượng chức năng thu giữ ở trụ sở xã Quảng Tâm và Kiểm lâm Tuy Đức.