Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ấm tình người nơi “xóm trọ ung thư”

Bệnh nhân ung thư tại khu trọ nhà bà Hát quây quần bên mớ ốc luộc.
Bệnh nhân ung thư tại khu trọ nhà bà Hát quây quần bên mớ ốc luộc.