Ấm tình người nơi “xóm trọ ung thư”

Bệnh nhân ung thư tại khu trọ nhà bà Hát quây quần bên mớ ốc luộc.
Bệnh nhân ung thư tại khu trọ nhà bà Hát quây quần bên mớ ốc luộc.
Bệnh nhân ung thư tại khu trọ nhà bà Hát quây quần bên mớ ốc luộc.
Lên top