40 phút cứu đoàn tàu khách khỏi tai nạn thảm khốc

Gác chắn tàu, công việc tưởng đơn giản nhưng nhiều áp lực. Ảnh: K.H
Gác chắn tàu, công việc tưởng đơn giản nhưng nhiều áp lực. Ảnh: K.H