Kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2012)

40 năm và hành trình liệt sĩ trở về