28 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2016) Kỳ 3: Ra khơi ngày giỗ chung của đồng đội

Cựu binh Trần Quang Dũng từng tham gia trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.
Cựu binh Trần Quang Dũng từng tham gia trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.
Cựu binh Trần Quang Dũng từng tham gia trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.
Lên top