Phóng sự dự thi:

14 năm “tỏa bóng” giữa đỉnh trời đá xám

Thầy Nguyễn và em Dí sau khi được cứu về từ Trung Quốc
Thầy Nguyễn và em Dí sau khi được cứu về từ Trung Quốc
Thầy Nguyễn và em Dí sau khi được cứu về từ Trung Quốc
Lên top