Vang vọng bản hùng ca 235

Nơi xảy ra trận chiến ác liệt giữa tàu không số 235 và máy bay, tàu chiến của địch.
Nơi xảy ra trận chiến ác liệt giữa tàu không số 235 và máy bay, tàu chiến của địch.