“Nick Vujicic Việt Nam”

Dương Quyết Thắng “thắp lửa” niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dương Quyết Thắng “thắp lửa” niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.