“Hình sự” việc dồn điền...

Ông Nguyễn Văn Khảm (thương binh 3/4) 3 lần bị triệu tập chỉ vì cầm đơn đi xin chữ ký. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Văn Khảm (thương binh 3/4) 3 lần bị triệu tập chỉ vì cầm đơn đi xin chữ ký. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Văn Khảm (thương binh 3/4) 3 lần bị triệu tập chỉ vì cầm đơn đi xin chữ ký. Ảnh: X.H
Lên top