Giữa rừng Cát Tiên, làng S’Tiêng đang chờ có điện

Già làng Điểu K’Mốt đã biết trồng cây điều, chè, cà phê và kết hợp chăn nuôi bò, trâu để làm kinh tế.
Già làng Điểu K’Mốt đã biết trồng cây điều, chè, cà phê và kết hợp chăn nuôi bò, trâu để làm kinh tế.
Già làng Điểu K’Mốt đã biết trồng cây điều, chè, cà phê và kết hợp chăn nuôi bò, trâu để làm kinh tế.
Lên top