Cô gái mồ côi hiến tạng mẹ cứu người

PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn trao quà, thư khen của Chủ tịch nước chị em Sáng vì đã hiến tạng mẹ để cứu người. Ảnh: T.T
PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn trao quà, thư khen của Chủ tịch nước chị em Sáng vì đã hiến tạng mẹ để cứu người. Ảnh: T.T