Chuyện kể trên đường từ chàng trai đạp xe 4.000km cắt tóc, làm từ thiện

Phạm Đình Thắng đạp xe xuyên Việt chỉ để cắt tóc miễn phí và làm từ thiện. Ảnh: HP
Phạm Đình Thắng đạp xe xuyên Việt chỉ để cắt tóc miễn phí và làm từ thiện. Ảnh: HP
Phạm Đình Thắng đạp xe xuyên Việt chỉ để cắt tóc miễn phí và làm từ thiện. Ảnh: HP
Lên top