Chuyện chưa kể bên cầu Hiền Lương

Cổng chào đầu cầu Bắc Hiền Lương năm 1963 với khẩu hiệu “Nam Bắc một nhà”. Ảnh: TƯ LIỆU
Cổng chào đầu cầu Bắc Hiền Lương năm 1963 với khẩu hiệu “Nam Bắc một nhà”. Ảnh: TƯ LIỆU