TRÒN 1 NĂM SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN Ở MIỀN TRUNG:

Biển và ngư dân “đã vui trở lại”...

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm đàn cá có giá trị cao trên ngư trường truyền thống. Ảnh: HƯNG THƠ
Ngư dân Quảng Trị trúng đậm đàn cá có giá trị cao trên ngư trường truyền thống. Ảnh: HƯNG THƠ