Vợ chết sau sinh con, chế độ thai sản giải quyết thế nào?

Khi thỏa thuận thay đổi công việc, NLĐ và NSDLĐ phải ký phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.  Ảnh:  Nam Dương
Khi thỏa thuận thay đổi công việc, NLĐ và NSDLĐ phải ký phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới. Ảnh: Nam Dương