Tưởng là vợ hóa ra là người dưng

Nam, nữ chỉ được pháp luật công nhận là vợ chồng khi có đăng ký kết hôn hợp pháp (ảnh minh họa).
Nam, nữ chỉ được pháp luật công nhận là vợ chồng khi có đăng ký kết hôn hợp pháp (ảnh minh họa).
Nam, nữ chỉ được pháp luật công nhận là vợ chồng khi có đăng ký kết hôn hợp pháp (ảnh minh họa).
Lên top