Trò đùa của số phận

Gánh nặng đè lên cuộc đời. Ảnh Minh họa
Gánh nặng đè lên cuộc đời. Ảnh Minh họa