Quy định về gộp sổ BHXH và nghỉ phép năm

Làm thủ tục tại cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Làm thủ tục tại cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: Nam Dương