Phải trả lại lương khi viết đơn xin nghỉ việc đúng không?

NLĐ chỉ bi trừ lương khi phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị . Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ chỉ bi trừ lương khi phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị . Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ chỉ bi trừ lương khi phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị . Ảnh: NAM DƯƠNG