Vụ “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”:

Phải bán gỗ tang vật vì sợ mối mọt, dễ cháy nổ...

Quyết định trả hồ sơ điều tra yêu cầu điều tra bổ sung và Kết luận điều tra bổ sung.
Quyết định trả hồ sơ điều tra yêu cầu điều tra bổ sung và Kết luận điều tra bổ sung.