“Nóng bỏng” chuyện nghỉ hưu trước tuổi

Khi nghỉ hưu từ 1.1.2018, lao động nữ chịu tác động nhiều hơn nam. Ảnh: Nam Dương
Khi nghỉ hưu từ 1.1.2018, lao động nữ chịu tác động nhiều hơn nam. Ảnh: Nam Dương