NLĐ tự tử, thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất?

NLĐ chỉ cần làm 1 tháng là đã phát sinh quyền nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chỉ cần làm 1 tháng là đã phát sinh quyền nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chỉ cần làm 1 tháng là đã phát sinh quyền nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương